Angol Műszaki Fordítás

Fordítási Útmutató

AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKKAL ELIGAZÍTÁST SZERETNÉNK NYÚJTANI A MŰSZAKI FORDÍTÁS VILÁGÁBAN.

A műszaki fordítás területét egyre többen művelik - fordítóirodák és egyéni fordítók -, így ezen a területen a verseny egyre intenzívebb.

A fordítóirodák a következő előnyöket kínálják:

 • fordítás sok nyelvpár vonatkozásban (a műszaki fordítások zöme angol- magyar, illetve német-magyar nyelvpárban történik);
 • nagy anyagok fordítása rövid határidőre csapatmunkában (sokszor
  feldarabolással vagy néhány nagy kapacitású fordító bevonásával);
 • lektorálás (esetenként - hivatalos használatú anyagok esetén - szükséges, de jelentős felárral jár);
 • gyorsaság (a gyorsaság gyakran szükséges, de a minőség sokszor a fő vesztes a rohanásban);
 • fordítástámogató szoftverek használata (Trados, MemoQ - döntő az emberi tényező, de sok esetben hasznosak lehetnek);
 • minőségirányítási rendszer (előnyös, ha valóban működik - azonban az irodák sok alkalmi külső fordítót alkalmaznak);
 • konvertálási, szerkesztési, kiadványszerkesztési szolgáltatások (bizonyos anyagokat elő kell készíteni a fordításra vagy nyomtatásra).

 A fordítók szakmai hozzáértése:

 • a fordítók nyelvi tudását önéletrajzokból, szakfordítói vizsgák megkövetelésével, próbafordításokkal próbálják meghatározni;
 • sokszor nyelvi képesítés van (pl. ELTE), de szakmai képesítés nincs, vagy fordítva;
 • nyelvi végzettség segíthet a nem túlzottan technikai, azonban fogalmazás és helyesírás tekintetében igényes anyagok esetén;
 • a műszaki végzettség nagyon fontos az erősen technikai, illetve gyenge minőségű (szóhasználat és nyelvtan) forrásanyagoknál;
 • a megfelelő képzési és gyakorlati háttér örök kérdés marad (nyelvi, műszaki végzettség és gyakorlat) - döntsön a megrendelő a saját igénye szerint;
 • minőségirányító rendszer megléte és a nyelvi/fordítói szakvizsgák önmagukban nem adnak garanciát a jó eredményre;
 • a nagy gyakorlattal rendelkező fordítók már önállóan próbálnak munkát szerezni, de mellette fordítanak irodáknak is.

Forrásanyagok:

 • minőségük nyelvtani, szóhasználati és/vagy műszaki szempontból sokszor gyenge;
 • fordításukat - sok esetben - nem anyanyelvi fordító végezte el valamely nyelvről angolra, és a kifejezések esetenként alig értelmezhetők;
 • sok esetben csak papír vagy szkennelt forrásanyagok (nem felülírhatók) állnak rendelkezésre gyenge minőségben (sokszor PDF formátumban);
 • gyakran nyelvtanilag és szakmailag kifogástalan minőségűek, és jól kezelhető elektronikus formátummal rendelkeznek (Word, Excel, PDF);
 • lehetnek egyedülálló anyagok kevés ismétlődéssel (fordítástámogatás nem kínál előnyt), illetve tartalmazhatnak sok ismétlődést, vagy;
 • lehetnek egymásra épülő anyagok sorozata sok ismétlődéssel (fordítás támogató eszközök használata nagyon hasznos).

Fordításra rendelkezésre álló idő:

 • a idő sokszor szorít, mivel a fordítás gyakran egy folyamat végén vagy elején van (a lefordított dokumentum azonnal kellene);
 • a fordítóirodák fel tudják szabdalni az anyagot részekre, de sokszor nem áll rendelkezésre elegendő számú megfelelő fordító (a minőség lehet a fő vesztes);
 • egyes irodák azonnali fordítást ajánlanak rendkívüli kapacitású fordítóval - akár 60000 karakter/nap - (a minőség lehet a vesztes);
 • a fordítást csak indokolt esetben szabad felgyorsítani (költségek, minőség), egyébként egy fordítóval érdemes végeztetni.
 • külső fordítót alkalmazó megrendelőnek nem a gyors munka (kivéve a sürgős eseteket), hanem a kifogástalan minőség az érdeke.
 • az azonnal elkezdendő sürgős munkáktól az egyéni fordítók sokszor elesnek a meglévő elkötelezettségeik miatt.

Fordítástámogató szoftverek:

 • nagyon előnyösek a sok ismétlődést tartalmazó egyedi anyagoknál, vagy egymásra épülő anyagok sorozatánál;
 • segítenek a terminológia rögzítésében és szabványosításában egy adott cég számára (ez szoftver nélkül is végezhető);
 • gyenge minőségű forrásanyagnál (sok szövegszerkesztés igénye esetén) lassíthatják a fordítást.
 • kevés ismétlődést és sok bonyolult ábrát tartalmazó anyagoknál lassíthatják a fordítást.

 A fordító rendelkezésre állása:

 • a fordítóirodáknak mindig van rendelkezésre álló fordító a listájukon, csak lehet, hogy nem a legmegfelelőbb;
 • a "legjobb fordító" sokszor nem áll rendelkezésre, és az anyagot
  kiadják a kevésbé jó fordítónak (fordító személye sokszor változik);
 • a fordítóirodák egyenletesebb munkaterhelést tudnak biztosítani a
  fordítóknak, de kevesebbet fizetnek (költségek, nyereség);
 • az egyéni fordítók sokszor nem tudják összehangolni a különféle beérkező munkák határidőigényét, így a sürgős munkáktól elesnek.


Alkalmazottak nyelvtudása a vállalatoknál:

 • a jó nyelvtudáshoz - anyanyelv esetén is - sok képzésre (végig az alap, közép és felsőfokú intézményekben) és gyakorlatra van szükség;
 • a mindenütt megtalálható nyelvtudorok sportot űznek abból, hogy milyen sok nyelvet "ismernek és beszélnek" megtévesztve az átlagembert, aki évek óta küzd egy nyelvvizsgával a diplomájához
 • a gyors tanfolyamok néhány hónapos tanulással is sikeres nyelvizsgát ígérnek, miközben résztvevők akár több nyelvvizsgán túljutva sem értik a mindennapi beszédet.
 • a bevándorlóknál még 8- 15 év után is fellép 'anyanyelvét már nem beszéli jól, de az új nyelvet még nem beszéli jól" jelenség;
 • idegen nyelvű komplex dokumentumok megértése, fordítása, alkalmazása, vagy létrehozása sok nyelvi képzést és gyakorlatot igényel.
 • egyetlen idegen nyelv magas szintű elsajátítása és szinten tartása is napi foglalkozást igényel, annak szokássá kell válnia, egyébként a tudás visszafejlődik.

 

Összefoglalva:

 1. Javasolt a fordításra is elegendő időt hagyni!
 2. Előnyös egyetlen műszakilag jól képzett és a nyelvet is jól ismerő szakembert megbízni!
 3. A fordítást érdemes gyakorlott, a szakterületet ismerő fordítónak kiadni, hogy a cég alkalmazottai a tényleges feladatokra tudjanak koncentrálni!